Stowarzyszenie RES w ramach projektu „Pomagam bo potrafię” organizuje Młodzieżowe Drużyny Ratownicze (MDR) na terenie gminy Michałowice oraz Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Do udziału w  MDR zapraszamy  młodzież:

  • 7 -8 klasa szkoła podstawowa
  • liceum (absolwentów)

Ze zgłoszonych osób będą tworzone zespoły pochodzące z jednej szkoły (uczniowie + absolwenci), które jako takie będą tworzyły docelowo Młodzieżowe Drużyny Ratownicze na terenie swojej szkoły / gminy.

Każda z grup będzie przechodziła specjalistyczne szkolenia mające na celu poznanie technik udzielania pierwszej pomocy oraz zwiększanie kwalifikacji w tym zakresie. Szkolenia będą przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów ratownictwa, ratowników KPP oraz ratowników drogowych PZM. W szkoleniu będą wykorzystane zaawansowane techniki i sprzęt szkoleniowy  m. in. fantomy  z wizualizacją parametrów na komputerze, AED,

Zakres szkoleń obejmuje:

  • Procedurę oceny stanu ogólnego poszkodowanych.
  • Postępowanie w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia.
  • Prowadzenie RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) – czyli potocznie zwane uciski klatki piersiowej, z zastosowaniem AED (defibrylator).
  • Wezwanie pomocy: karetki pogotowia, straży i policji.
  • Ćwiczenia i symulacje m. in. ewakuacji poszkodowanych z samochodu
  • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach „życia codziennego”.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji

Podsumowaniem pierwszego etapu szkoleń będzie turniej wszystkich drużyn w trakcie Dni Bezpieczeństwa  planowanych na koniec września 2022 w Gminie Michałowice oraz w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów. .Zwycięska drużyna otrzyma dla szkoły, którą reprezentuje w turnieju  w pełni wyposażony AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Dla wszystkich drużyn startujących w turnieju przewidziane są zaawansowane zestawy do udzielania pierwszej pomocy.

Kolejnym etapem będzie współpraca młodzieży z MDR ze Stowarzyszeniem RES na zasadzie wolontariatu w ramach realizowanych po naszej stronie projektów (szkolenia, prelekcje, imprezy plenerowe, pokazy, zabezpieczenia itd..

Udział w projekcie i szkoleniach jest bezpłatny, ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Pomijając niezaprzeczalną wartość wiedzy z zakresu pierwszej pomocy warto nadmienić, że wolontariat  jest szczególnie dobrze oceniany w trakcie rekrutacji do szkół średnich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@stowarzyszenieres.pl lub przez nasz profil na Facebook: /RESstowarzyszenie.

Regulamin Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych