POMAGAM BO POTRAFIĘ

Stowarzyszenie RES otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO edycja 2022 na realizację projektu „Pomagam bo potrafię”.

Projekt zakłada przeprowadzenie działań mających na celu społeczną aktywizację mieszkańców powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji i motywacji do takich działań. Główne działania projektu będą kierowane do dwóch grup społecznych: młodzieży szkolnej (starsze klasy podstawówki i uczniowie liceów) oraz dorosłych mieszkańców gminy objętych działaniem projektu.

Projekt zakłada działania mające na celu aktywizację społeczna mieszkańców poprzez:

  • Zorganizowanie Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych, w ramach których członkowie będą angażowani w aktywności społeczne realizowane przez Stowarzyszenie, a jednocześnie będą na bieżąco szkoleni celem uzyskania kolejnych uprawnień ratowniczych i instruktorskich.

Więcej o Młodzieżowych Drużynach Ratowniczych

  • Zbudowanie bazy kwalifikowanych wolontariuszy wśród młodzieży szkolnej poprzez przeszkolenie ich z metod udzielania Pierwszej Pomocy przedmedycznej, co zwiększy ich kwalifikacje, a jednocześnie wpłynie na wzrost świadomości jak ważne jest posiadanie tych umiejętności. Przyczyni się to do wzrostu motywacji i chęci do aktywnego zaangażowania w lokalne działania wolontariackie
  • Zbudowanie bazy kwalifikowanych wolontariuszy wśród dorosłych mieszkańców poprzez przeszkolenie ich z metod udzielania Pierwszej Pomocy przedmedycznej, co zwiększy ich kwalifikacje, a jednocześnie wpłynie na wzrost świadomości jak ważne jest posiadanie tych umiejętności. Przyczyni się to do wzrostu motywacji i chęci do aktywnego zaangażowania w lokalne działania wolontariackie.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie, przy udziale lokalnych społeczności (młodzież oraz dorośli) prezentacji plenerowych związanych z tematyką udzielania Pierwszej Pomocy przedmedycznej
  • Uruchomienie kampanii społecznej „Tylko 5 minut – wartość życia”, która będzie angażowała wolontariuszy do współtworzenia bazy wiedzy (treści, materiały multimedialne) mającej na celu uświadamianie mieszkańców jak ważna i potrzebna jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy i jak istotna jest umiejętność jej jak najszybszego udzielania