O nas

STRONA O NAS JEST W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA TREŚCI. W NAJBLIŻSZYM CZASIE PLANUJEMY ZAKOŃCZYĆ PRACE NAD TREŚCIAMI W TYM MODULE. 

Stowarzyszenie RES

Jesteśmy grupą pasjonatów. Działamy społecznie.

Skupiamy się przede wszystkim na trzech głównych kierunkach działania: Ratownictwo, Edukacja, Sport

Ratownictwo – większość z nas posiada kwalifikacje ratownicze w postaci uprawnień KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) oraz Ratownik Drogowy PZM.

Edukacja – w ramach edukacji szukamy możliwości realizacji projektów mających na celu zwiększenie wydajności obecnego systemu edukacji, wprowadzenia nowych narzędzi dla uczniów oraz wprowadzania optymalizacji procesów nauki.

Sport – to nasze hobby i pasje. Bieganie, badminton, żeglarstwo i długo jeszcze moglibyśmy wymieniać. Nasze pasje będziemy przekładać na aktywności Stowarzyszenia RES tak aby znalazło się dla każdego coś ciekawego.

Ratownictwo

Członkami Stowarzyszenia RES są osoby posiadające uprawnienia wynikające z odbytych kursów i zdanych egzaminów państwowych z KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), Instruktor Ratownictwa oraz Ratownik Drogowy PZM. Wszystkie te osoby wielokrotnie brały udział w prowadzeniu szkoleń z Pierwszej Pomocy, również na terenie Gminy Michałowice (np. dla pracowników szkół i przedszkoli) oraz mają wieloletnie doświadczenie w realizacji pokazów / pozoracji / symulacji.

Mocną stroną Stowarzyszenia RES jest posiadanie wśród aktywnych członków Instruktorów Ratownictwa. Dzięki temu realizacja zadań szkoleniowych nie opiera się jedynie o przekazywaną wiedzę lecz posiadamy formalne podstawy do wystawiania certyfikatów ukończenia szkoleń z pierwszej pomocy oraz stosujemy wytyczne dotyczące zakresu i programu szkoleń stworzone na tego typu potrzeby. Szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie RES zawsze bazują na aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji i są zgodne z najnowszymi procedurami.

Edukacja

W zakresie edukacji realizujemy ciekawe mające na celu usprawnianie procesów nauczania zwłaszcza w trybie zdalnym.

Nasze plany zależą od pozyskania finansowania na ich realizację. Będziemy informować na bieżąco.

Sport

historia...

Sport to zdrowie. Taka idea nam przyświeca. Popularyzacja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu jest jednym z celów Stowarzyszenia RES.

Jesteśmy twórcami lokalnej grupy osób aktywnych fizycznie, którą utworzyliśmy na portalu Facebook pod nazwą „Biegam, skaczę, latam, pływam” i wspólnie z jej członkami wzajemnie się motywujemy i „zarażamy”naszymi pasjami. Dzięki tej grupie, ale przede wszystkim dzięki mieszkańcom powstają nowe, coraz większe grupy, które społecznie angażują się w różne aktywności, zachęcają do uczestnictwa innych i wspomagają w osiąganiu nawet najmniejszych celów stawianych przez początkujących. Taką aktywność zainicjowaliśmy również w ramach gry w badmintona

Od pomysłu do szybkiej realizacji. Tak wyglądała droga do rozpoczęcia wspólnych treningów badmintona. Na początku było kilka osób. Obecnie jest nas ponad dwadzieścia. Co tydzień organizujemy treningi w Klubie Strefa Ruchu Książenice. Atmosfera sportowej rywalizacji na treningach jest gorąca, zaangażowanie na „maxa” ale każdy kto choć raz spróbował po zakończeniu treningu wychodzi pozytywnie naładowany endorfinami i innymi pozytywnymi hormonami. Polecamy tę formę aktywnego spędzania czasu wszystkim!

Nasz zespół

Maciej

Maciej

Instruktor Ratownictwa Drogowego, Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Kasia

Kasia

Ratownik KPP

Maciej

Maciej

Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Ania

Ania

Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Rafał

Rafał

Instruktor Pierwszej Pomocy, Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Paweł

Paweł

Ratownik Drogowy PZM

Filip

Filip

Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Tomasz

Tomasz

Instruktor Pierwszej Pomocy, Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Kuba

Kuba

Ratownik Drogowy PZM

Jarek

Jarek

Instruktor Ratownictwa Drogowego, Ratownik KPP

Kasia

Kasia

Instruktor Pierwszej Pomocy, Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

Marcin

Marcin

Instruktor Ratownictwa Drogowego, Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM

ZREALIZOWANE PROJEKTY

2022

Pomagam bo potrafię

Największy projekt realizowany przez Stowarzyszenie RES w 2022. Pozyskaliśmy finansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu noweFIO edycja 2022.

Projekt przewidywał działania związane z szerzeniem wiedzy o Pierwszej Pomocy oraz wspierania budowania społeczności obywatelskiej w Gminie Michałowice oraz na terenie podwarszawckiego Trójmiasta  Ogrodów.

W ramach projektu zrealizowaliśmy nastepujące zadania:

  1. Przeszkoliliśy 260 osób wśród młodzieży szkolnej i dorosłych, które to osoby dzięki otrzymanym kwalifikacjom mogą bardziej aktywnie działać w ramach wolontariatu
  2. Stwoorzyliśmy Młodzieżowe Grupy Ratownicze w ramach których pozyskaliśmy 72 osoby ze szkół podstawowych, które w ramach działań wolontariackich wspierają działania statutowe Stowarzyszenia RES
  3. Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia Dzień Bezpiezpieczeństwa w ramach których uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie Pierwszej Pomocy oraz poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.
  4. Zorganizowaliśmy dwa turnieje Pierwszej Pomocy, w których brały udział drużyny przeszkolone w ramach Młodzieżowych Grup Ratowniczych reprezentujące szkoły podstawowe z Gminy Michałowice ooraz Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zespoły, które wygrały turniej otrzymaył na rzecz szkoły urzadzenia AED. Wszystkie zespoły otrzymały na rzecz szkół które reprezentowały, zaawansowane zestawy spteczek umożliwiające udzialenie Pierwszej Pomocy.
  5. Zmodyfikowaliśmy stronę www.tylko5minut.pl pod kątem zbudowania bazy wiedzy z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy.

Projekt sfinansowano z budżetu Narodowego Instytutu Wolności, program noweFIO edycja 2022.

Sprawozdanie z wykonania zadania będzie dostepne po jego zatwierdzeniu przez NIW.

Badminton jako aktywność dla każdego.

 

Realizując to zadanie publiczne zorganizowaliśmy 20 dwugodzinnych zajęć podczas których mieszkańcy Gminy Michałowice mieli możliwość trenować i grać w badmintona. W sumie w zajęciach wzięło udział 604 osoby co daje średnie obłożenie na poziomie 95% (w sumie 16 miejsc na jedne godzinne zajęcia). W ramach zajęć udział wzięło 205 mieszkańców Gminy Michałowice (wzrost do poprzedniej edycji o 15 osób).

Projekt sfinansowano z budżetu Urzędu Gminy Michałowice w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022.

Sprawozdanie z wykonania zadania:

Sprawozdanie_projekt_badminton_Michałowice_2022

Dzień Bezpieczeństwa w Gminie Michałowice

W dniu 26 czerwca 2022 zostało zorganizowane wydarzenie „Dzień Bezpieczeństwa”. W ramach wydarzenia zostały zrealizowane następujące aktywności dotyczące edukacji i propagowania wiedzy z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy: pokazy, symulacje i ćwiczenia z aktywnym udziałem uczestników.

Wszyscy uczestnicy spotkania na zakończenie otrzymali elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo zwłaszcza w ruchu drogowym oraz broszury z najważniejszymi informacji wchodzącymi w zakres tematyki objętej wydarzeniem.

Projekt sfinansowano z budżetu Gminy Michałowice w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022.

Sprawozdanie z wykonania zadania

Sprawozdanie_DB_UG_Michałowice_2022

2021

Tylko 5 minut – wartość życia

W ramach projektu zorganizowano dwa wydarzenia „Dzień Bezpieczeństwa”. Jedno w Gminie Michałowice w dniu 4 września 2021 a drugie w Podkowie Leśnej w dniu 5 września.

W ramach każdego wydarzenia zostały zorganizowane szkolenia w postaci prezentacji teoretycznych (od godziny 10:00 do godziny 12:00) oraz ćwiczeń / symulacji (od godziny 10:00 do godziny 16:00). W sumie zrealizowaliśmy 4 godziny szkoleń teoretycznych i 12 godzin szkoleń praktycznych i symulacji.

Zwieńczeniem każdego z wydarzeń było zrealizowanie symulacji wypadku drogowego, gdzie było 6-ciu poszkodowanych.

W sumie w ramach projektu zostało przeszkolonych 246 osób z zasadbezpieczeństwa w ruchu drogowym,zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt sfinansowano ze środków  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania:

DB_2021_Urząd_Marszałkowski

Badminton jako aktywność dla każdego

Realizując to zadanie publiczne zorganizowaliśmy 20 dwugodzinnych zajęć podczas których mieszkańcy Gminy Michałowice mieli możliwość trenować i grać w badmintona. W sumie w zajęciach wzięło udział 603 osoby co daje średnie obłożenie na poziomie 95% (w sumie 16 miejsc na jedne godzinne zajęcia). W ramach zajęć udział wzięło 190 mieszkańców Gminy Michałowice.

Projekt sfinansowano z budżetu Urzędu Gminy Michałowice w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021.

Sprawozdanie z wykonania zadania:

Sprawozdanie_projekt_badminton_Michałowice_2021

„Piłkarski turniej odlbojów” pod patronatem Starosty Pruszkowskiego

W dniu 29 maja 2021 zorganizowaliśmy turniej piłkarski Oldbojów pod patronatem Starosty pruzkowskiego. Turniej został zorganizowany w miejscowości Sokołów w Gminie Michałowice. W turnieju wzięło udział 10 drużyn z terenu Starostwa Pruszkowskiego.W ramach zawodów rozegrano 24 mecze. Zwyciężyła drużyna Orły Łysego 76.

Zadanie publiczne sfinansowane w ramach otwartego konkursu ofert Starostwa powiatowego w Pruszkowie na rok 2021

Sprawozdanie z wykonania zadania

Sprawozdanie_turniej_Oldboy_Starostwo_2021

Bezpieczny trening

W ramach dotacji Urzędu Gminy Michałowice w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie szkoleń dla  z Pierwszej Pomocy dla kadry trenerskiej klubów sportowych działających na terenie Gminy Michałowice. W szkoleniu wzięły udział 22 osoby reprezentujące następujące podmioty / kluby sportowe działające  a terenie Gminy Michałowice. W ramach szkolenia obyła się część teoretyczna (3 godziny) oraz ćwiczenia praktyczne (4 godziny).

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania

Uproszczone sprawozdanie bezpieczny trening_2021

Zakup AED i sprzętu Pierwszej Pomocy – zabezpieczanie wydarzeń gminnych

W ramach dotacji Urzędu Gminy Michałowice w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r pozyskaliśmy środki na zakup AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz sprzętu Pierwszej Pomocy w celu możliwości zabezpiecznia wydarzeń w Gminie Michałowice

W ramach projektu zostało zakupione urządzenie AED marki ZOLL AED Plus oraz torba R1 z wyposażeniem + nosze deska + szyny Kramera.

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania

Sprawozdanie_uproszczone_AED_2021

SPRAWY FORMALNE

Stowarzyszenie RES zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie w dniu 04 stycznia 2021.

 

W maju 2022 zostaliśmy wpisani do systemu jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w powiecie pruszkowskim, które będzie wspomagać Państwowe Ratownictwo Medyczne w sytuacjach, gdy Zespoły Ratownictwa Medycznego nie będą mogły dotrzeć szybciej do osób będących w stanie zagrożenia życia. Nasze stowarzyszenie może również być zadysponowane przez sztaby kryzysowe.

 

Od dnia 16 lutego 2023 Stowarzyszenie RES zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001019511.

Statut naszego stowarzyszenia.

Aktualna, zatwierdzona w dniu 16.02.2023 wersja statutu Stowarzyszenia RES znajduje się poniżej do pobrania.

Statut_Stowarzyszenie_RES